فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندانی می خواهد.

یادمان نرود:
گاهی به گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم
 
یادمان نرود:
فضای مجازی هم محضر خداست...
 
در روز حساب تمام این سایت ها، تمام کلیک ها، یاهو مسنجرها، آی دیها، چت روم ها به حرف می آیند و گواهی می دهند بر کارهایمان.
 
نکند که شرمنده شویم...
 
امان از لحظه غفلت که خدا شاهد است و بس.
 
گاهی روی مانیتور کامپیوتر بچسبانیم ورود شیطان ممنوع.برچسب ها :
فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندانی می خواهد. ,  امان از لحظه غفلت که خدا شاهد است و بس. ,  فضای مجازی هم محضر خداست... ,  عالم محضر خداست ,  گاهی روی مانیتور کامپیوتر بچسبانیم ورود شیطان ممنوع. ,  گاهی به گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم ,  تقوای اینترنتی ,