ایام محرم را به شما هم سنگری های عزیز تسلیت عرض میکنم.