من خدا را میخواهم به دنبال راهی برای رسیدن به او میگردم من گمراهم...

افسران - بوی محرم میاد ...

اره من گمراهم خدایا دوباره چراغی سر راهم قرار بده!

من دنبال راهی برای بیشتر نزدیک شدن بتو میگردم!

ای کاش میشد از این اشنا رها شوم و چند روزی بسوی غربت بروم و عهدی را با خدا ببندم !

عهدی برای این که دیگه گناهی نکنم!

من هر کجا که رفتم غربت نیافتم اخه هر جا که رفتم بوی حضرت دوست میامد!

کاش میشد کسی باشد که بتوان با او همسفر شد در این راه!

تا هم او مراقب من باشد و هم من مراقب او!

اخر مراقبت کار خیلی ها بود و همه ان ها هم به خدا دست یافتن!

من نیز میخواهم چون انان باشم!

که میخواهد با من در این راه همراه شود؟

هر که میخواهد بگوید یا علی مولا علی(ع)

مثل سید مجتبی علمدار

باید دفتری آماده کرد

برای همه کار های روزانه چه خوب و چه بد


الله اکبر و راه دوم
دست برو بچه ها (داش علی) درد نکنه تقلب رسوندند
نزدیک ترین راه به الله حسین است...

البته راه دیگری هم پیدا کردم ولی بثبت نرسوندم منتظر باشید...


اولین راه رسیدن به خدا رو پیدا کردم شما هم عملیش کنید

بـزرگـے مے گـفـتـــــــــ :
بــراے رســـــیــدن بــہ کــبــــــریــا 
بــایـــد نـہ کــبــــــر داشـــــت ، نــہ ریــــــا ...موضوع :
عکس و پوستر ,  خواندنی ,