حمله نظامی آمریکا و کشورهای غربی به سوریه عواقب جبران ناپذیری را برای خودشان در پی خواهد داشت.


حمله نظامی به سوریه (کاریکاتور)موضوع :
عکس و پوستر ,  سیاسی ,