چه زیباست هم درد علی شدن، زجركشیدن، از طرف پست ترین جنایتكاران تهمت شنیدن، از طرف كینه توزان بی انصاف نفرین شنیدن، چه زیباست در كنار نخلستان های بلند در نیمه های شب، سینه دغدار را گشودن و خروشیدن و با ستارگان زیبای آسمان سخن گفتن، چه زیباست كه در این موهبت بزرگ الهی كه نامش غم و درد است، شیعه تمام عیار علی شدن.                        

مناجات شهید دكتر چمران


چو بشكفد زلبت غنچه های پاك دعا

تو را به جان علی(علیه السلام) سوگند التماس دعا
موضوع :
سخنان حکیمانه ,  عکس و پوستر ,  خواندنی ,  شهدا ,