آخرین دیدار فرزندان با پدر شهیدشان

افسران - آخرین دیدار فرزندان با پدر شهیدشان

خواهشمند است اولین احساسی که با دیدن این عکس به شما دست می دهد را بیان کنید ،
خدا حافظ ای شعر شبهای روشن...

موضوع :
عکس و پوستر ,  شهدا ,