دوستان ودشمنان بدانند اگر از سرهایمان كوه ها بسازند ؛

 فرزندانمان هرگز در كتاب تاریخ نخواهند خواند كه :

  خامنه ای تنها ماند !
موضوع :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,  عکس و پوستر ,  خواندنی ,