شهید,علی اکبر شیرودی,خلبان,نقاشی,ali-akbar-shirodi

دانلود تصویر با کیفیت بالا

شهید علی اکبر شیرودی با بیش از ۲۵۰۰ ساعت بالاترین ساعت پرواز در جنگ را در جهان داشت

و با بیش از ۴۰ بار سانحه و بیش از ۳۰۰ مورد اصابت گلوله بر هلیکوپترش باز هم سرسختانه جنگید.

وی بارها هنگام پرواز می گفت:
وقتی که پرواز می کنم حالتی دارم همانند یک نفرعاشق که به طرف معشوق خود می رود.موضوع :
عکس و پوستر ,  خواندنی ,  شهدا ,