و سلام علی آل یاسین...

بگذارید بعد از مرگم بدانند كه همانطور كه اساتید بزرگمان می گفتند ، نوكر محال است صاحبش را نبیند، من نیز صاحبم را ، محبوبم را دیدار كردم .اما افسوس كه تا این لحظه كه این وصیت را می نویسم ، دیدار مجدد او نصیبم نگشت. بدانید كه امام زمانمان حی و حاضر است و او پشتیبان همه شیعیان می باشد. از یاد او غافل نگردید.
دیگر در این مورد گریه مجالم نمی دهد بیشتر بنویسم و تا این زمان دیدار او را برای هیچكس نگفتم مبادا كه ریا شود .
 فقط می گویم كه از آن دیدار به بعد چون دیگر تا این لحظه او را ندیده ام تمام جگرم سوخته است .


قسمتی از وصیتنامه شهید مصطفی ابراهیمی مجد

سالروز میلاد آقا صاحب الزمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) مباركبادموضوع :
سخنان حکیمانه ,  عکس و پوستر ,  خواندنی ,  شهدا ,