عکس/ارواح مومنان و شیعیان در این محل جمع می شوند؟؟؟بنابر روایات وارده از حضرات معصومین ؛ ارواح مومنان و شیعیان مولا امیرالمومنین
 پس از مرگ در قبرستان وادی السلام نجف به گرد هم جمع میشوند.

موضوع :
عکس و پوستر ,  خبر ,