خواهرم به ترس...گِله ای نیست.

همینطوری بگرد !!

نکند عکس شهدا را ببینیم و عکس آنها عمل کنیم...
موضوع :
عکس و پوستر ,  خواندنی ,  حجاب ,